Stichting Vrienden van Zorgboerderij Doruvael Buitenzorg
                                'Doe, Beleef en Leer'

 

Zorgboerderij Doruvael Buitenzorg biedt een werkplek aan jongeren en jong volwassenen met een beperking. Op deze plek mag je ongedwongen jezelf zijn, wij kijken naar ieders mogelijkheden zodat ieders talent tot bloei mag komen. Wij zijn een kleinschalige zelfstandige zorgboerderij en ontvangen geen subsidies. Onze financiering komt vanuit van Gemeentes of Zorgkantoren van onze deelnemers.

 
De Stichting is in 2019 opgericht en probeert de grotere en kleinere wensen, die buiten het budget van de zorgboerderij vallen, te realiseren. Voorbeelden zijn een jaarlijkse uitstapjes, inrichtingswensen voor het nieuwe pand en theetuin, dierenverblijven opknappen etc.

Met hulp en creativiteit van deze Stichting, en de mensen die de zorgboerderijen ondersteunen, worden wensen waargemaakt waarmee de diensten op de zorgboerderij wordt verbeterd en de deelnemers meer mogelijkheden krijgen zich te ontwikkelen.

 

Als u de stichting “Vrienden van zorgboerderij Doruvael Buitenzorg” wilt steunen kunt u een bijdrage overmaken op bankrekening NL10RABO0183624076 ten name van St. Vrienden van Doruvael Buitenzorg.

 

Als vriend ontvangt u jaarlijks een uitnodiging voor het oogstfeest in oktober en laten we u zien wat we met uw gift hebben gedaan.

Financiele verantwoording:
Voor 1 juli 2020 zal dit worden gepubliceerd.

 

Hier kunt u het beleidsplan downloaden.

 

Bestuur:

De Stichting heeft een bestuur bestaande uit:

Willem van Remmerden (voorzitter)
Patricia van Rooijen (secretaris)
Sandra Bek (penningmeester)

De bestuursleden ontvangen geen financiele beloning voor hun werkzaamheden. ZIj hebben wel recht op een vergoeding voor gemaakte onkosten voor de Stichting.

 

Contactgegevens:

Blokland 95
3417 MR Montfoort

Telefoon: 06-24970360

E-mail: info@doruvael-buitenzorg.nl

Kamer van Koophandel: 60827904
RSIN: 860013881


ANBI:

Aangevraagd/ in behandeling.

 

 

Doruvael Buitenzorg | Blokland 95 | 3417 MR | Montfoort | info@doruvael-buitenzorg.nl